[zápisník]    [mé práce]    [archív]     [odkazy]

 

[mé práce]

Anarchokapitalismus (zip)
Práce stopuje počátky doktríny anarchokapitalismu a snaží se o uchopení její podstaty. Stěžejní část práce tkví ve srovnání s doktrínou anarchosyndikalismu jakožto antagonistického proudu uvnitř anarchistického hnutí. (4.12.2002)

Česká rodina v sociální transformaci (zip)
Esej předkládá teze o perspektivách české rodiny na počátku 21. století.
(15.5.2003)

ČR-SR (zip)
Srovnávací studie politických systémů České republiky a Slovenska vycházející zejména z ústavního zakotvení v jednotlivých zemích. (9.5.2003)

Grafitty - umění ulice (zip)
Jsou všude kolem nás. Někomu se líbí, většina je zatracuje. Proč se ale nezeptat, proč to vlastně dělají? Aneb pokus o sondu do jejich hlav.
(9.1.2003)

Investiční potenciál Znojma (zip)
Rozsáhlá studie zabývající se rozvojovými možnostmi Znojma s přihlédnutím k jeho zdrojům. Studie pracuje s metodikou dotazníkového šetření v podnikatelské obci a jejich názory přehledně zpracovává ve formě doporučení. (4.5.2003)

Izrael - politický systém (zip)
Analýza izraelského politického systému s odkazem k jeho historickému utváření. (17.10.2003)

Komunální politika ve Znojmě v 90: letech 20. století (zip)
Práce vychází po krátkém historickém vhledu z legislativního vymezení problematiky komunální politiky a komunálních voleb. Snaží se být průvodcem vývoje komunální politiky a utváření politického a stranického systému ve Znojmě zejména v zrcadle komunálních voleb. Samotným cílem bylo rozpoznat důležité a charakteristické rysy znojemské komunální politiky a poukázat na její případné odchylky. (8.6.2004) 

KDU-ČSL (zip)
Monografie strany zahrnující historický vývoj a ideologické proměny. (29.10.2003)

Možnosti využití objektu bývalého kláštera v Louce (zip)
Výzkum názorů politicky organizovaných občanů Znojma na možnosti využití Louckého kláštera. K práci jsou přiloženy také přílohy (zip) a je možné nahlédnout do tabulek, které zobrazují přesné rozložení názorů respondentů na jednotlivé možnosti využití objektu.

Parlamentní, nebo prezidentská forma demokracie? (zip)
Přehled jednotlivých forem demokratického uspořádání států s doporučením pro politický systém v České republice. (29.11.2003)

Prezidentská diktatura A. G. Lukašenka (zip)
Práce zkoumá rysy běloruské postmoderní diktatury. Zabývá se také jejími příčinami a všímá si Lukašenkovy "rafinovanosti" při budování a obhajobě vlastních pozic. (16.12.2003)

Proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi? (zip)
Analýza a srovnání Evropského výzkumu hodnot z let 1991 a 1999 v otázce chudoby v české společnosti. (31.12.2002)

Proč se občansky neangažovat? (zip)
Analýza zdrojů a překážek občanské participace v současné české společnosti. (13.5.2003)

Role a funkce občanské společnosti v současné společnosti (zip)
Srovnání názorů Václava Klause a Václava Havla na roli občanské společnosti. (23.3.2003)

Socialismus s lidskou tváří (zip)
Události Pražského jara, formování proreformních skupin, potlačení opozice, kritika reformistů ze stran radikálních odpůrců režimu. (1.11.2001)